Vai trò của việc Đăng ký sở hữu trí tuệ

Posted on Tin tức 357 lượt xem

Tài sản trí tuệ được coi là sức mạnh của sự sáng tạo và cải tiến có khả năng làm giàu, làm phong phú thêm cuộc sông của các cá nhân và tương lai của các quốc gia về vật chất, vãn hoá và xã hội.

Quý khách hàng có thể thảm khảo một số dịch vụ sau liên quan đến sở hữu trí tuệ:

 Dịch vụ Đăng ký thương hiệu

– Dịch vụ Đăng ký logo

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền

– Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu

Tài sản trí tuệ có liên quan tối mọi khía cạnh của đòi sống xã hội,

Lịch sử đã cho thấy rằng một trong các nhân tố giúp tạo nên một nền kinh tế thịnh vượng, đặc biệt là ở các nước có nguồn tài nguyên nghèo nàn, đó là mối quan tâm dành cho việc bảo vệ hoạt động sáng tạo của con người. Sự tích lũy về tri thức là lực lượng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, đăng ký sở hữu trí tuệ còn được xem như là một yếu tố quan trọng nhằm khuyến khích đầu tư tư bản trong hoạt động nghiên cứu – triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp. Một trong những nghiên cứu gần đây của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới đã chỉ ra rằng “quan hệ giữa khía cạnh sở hữu trí tuệ với đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhập khẩu vừa tích cực vừa có ý nghĩa” và kết luận rằng “… xem xét trong bối cảnh của các nghiên cứu trước, kết quả minh chứng rằng tài sản sở hữu trí tuệ mạnh có thể mang lại một sô lợi ích quốc gia cho các nước đang phát triển”.

Như vậy, bảo hộ sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng trong việc tác động, ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Đối với Việt Nam, hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, sự thịnh vượng của văn hoá và sự phát triển kinh tế. Nó không chỉ bảo đảm cho sự vận hành bình thường của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mà còn phát triển sự hợp tác và trao đổi quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế và văn hoá. Điều đó thể hiện ở những điểm sau đây:

+ Trước hết, quyền sỏ hữu trí tuệ và việc bảo hộ quyền sỏ hữu trí tuệ khuyến khích việc đầu tư cho hoạt động sáng tạo của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vì sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội thông qua cơ chê bạo vệ và dung hoà lợi ích chính đáng của chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ với lợi ích chung của toàn xã hội.

+ Thứ hai, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tạo môi trường pháp lý phù hợp và bình đẳng, khuyến khích hoạt động cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể trong một cơ chế thị trường ổn định nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

+ Thứ ba, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tạo môi trường pháp lý hấp dẫn, khuyến khích, thu hút các hoạt động đầu tư nước ngoài và khả năng chuyển giao công nghệ từ ngoài nước vào Việt Nam. Đồng thòi, là cầu nối tăng cường thiện chí hợp tác, tạo ra sự tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước khác, thúc đẩy giao lưu thương mại và trao đổi quốc tế trong mọi lĩnh vực.

+ Thứ tư, một cơ chê bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hữu hiệu còn giúp cho nền kinh tế Việt Nam giữ được thế chủ động trong quá trình hội nhập nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong nước, bảo hộ sản xuất trong nưốc. Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia vào các khu vực mậu dịch tự do, việc bảo hộ quyển sở hữu trí tuệ là một công cụ quan trọng nhằm bảo vệ các nhà sản xuất chân chính trong nưốc, chỉ ra và khẳng định những lợi thế cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ trong nước trước hàng hoá và dịch vụ được cung ứng bởi các thương nhân nước ngoài.

Như vậy, quyền sỏ hữu trí tuệ cũng như việc thực hiện và bảo hộ một cách có hiệu quả các quyền đó sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng – một cách trực tiếp hay gián tiếp – có tác động thúc đẩy quá trình hội nhập quan hệ kinh tế – xã hội của Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn hiện nay và trong một tương lai lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *