Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam để đủ điều kiện hoạt động đại diện quyền sở hữu trí tuệ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ.

 Công ty là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn về mọi vấn đề của lĩnh vực (trên cơ sở thi đạt trong kỳ thi sát hạch do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức và được cấp chứng chỉ hành nghề). Cho nên, mọi vấn đề mà cá nhân, tổ chức gặp phải, công ty có chức năng đại diện đều có thể xử lý.

CÔNG TY TNHH BMAXLAW VIỆT NAM

Tư vấn Đầu tư nước ngoài là một trong những trọng tâm hoạt động của Bmaxlaw. Từng hỗ trợ nhiều doanh nghiệp thực hiện các dự án kinh doanh tại Việt Nam và các quốc gia châu Á khác, đội ngũ các chuyên gia tư vấn đầu tư của Bmaxlaw, hơn ai hết hiểu rất rõ những thách thức trong việc thực hiện các chiến lược đầu tư trong thế giới kinh doanh hiện đại.

Bmaxlaw hỗ trợ các nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả, đồng thời đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm đạt được một cách tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Các hoạt động chính của  Bmaxlaw. trong lĩnh vực này bao gồm:

– Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư;

– Tư vấn thành lập và xin cấp phép hoạt động Chi nhánh và văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

– Xác định, lựa chọn (các) đối tác, địa điểm đầu tư, Báo cáo điều tra (các) Công ty;

– Lập nghiên cứu tiền khả thi và khả thi;

– Đánh giá tác động môi trường;

– Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, các tài liệu có liên quan, đăng ký và làm thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền xin phê chuẩn và các giấy phép cần thiết như giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy phép nhập khẩu đặc biệt, v.v…;

– Tư vấn huy động vốn đầu tư; tư vấn tố chức và quản trị kinh doanh; tư vấn xuất nhập khấu; tư vấn chuyển giao công nghệ và mua sắm thiết bị;